News

บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอด
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอดสารพิษ
26/01/2565 10:24
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564
19/01/2565 16:52
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2564
20/01/2565 10:41
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2564
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2564
29/12/2564 09:01
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2563
26/12/2563 15:04
" ผลิตภัณฑ์กลิ่นผสมอาหาร ขวดขนาดเล็ก  มีจำหน่ายแล้วทั้งหมด 11 กลิ่น "
ผลิตภัณฑ์กลิ่นผสมอาหาร ขวดขนาดเล็ก มีจำหน่ายแล้วทั้งหมด 11 กลิ่น
07/11/2563 09:19
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2564
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2564
29/12/2564 09:01
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2563
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2563
25/08/2563 10:02
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
27/04/2563 11:22
มาตรการป้องกันและควบคุมเชื่อไวรัส COVID – 19 ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด
มาตรการป้องกันและควบคุมเชื่อไวรัส COVID – 19 ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด
26/03/2563 13:50
กิจกรรมการออกบูธโปรโมท แป้งชุบทอดสำเร็จรูป (ACCUREX BATTER MIX FLOUR) ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562 ที่ โรงเรียนดรุณพัฒน์
กิจกรรมการออกบูธโปรโมท แป้งชุบทอดสำเร็จรูป (ACCUREX BATTER MIX FLOUR) ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562 ที่ โรงเรียนดรุณพัฒน์
07/01/2563 17:00
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562
07/01/2563 16:34
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2562
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2562
07/01/2563 16:28
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2562
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2562
19/09/2563 16:19
กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในเดือน สิงหาคม 2562
กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในทุกๆ เดือน
09/09/2562 13:36
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอัคคัภัยในสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ การผลิต วัตถุดิบ สินค้า บุคลากร รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการ อาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนในการดับเพลิงขั้นต้นก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรทุกๆองค์กร ดังนั้นทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด จึงได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ในทุกๆปี
09/09/2562 13:37
 Big Cleaning Day 2018
กิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดครั้งใหญ่
21/03/2562 13:48
 กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building  ณ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโร เมติก กรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัด กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building ณ.โกลเด้นไพร์ บีช รีสอร์ท ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560
24/01/2561 11:55
 Big Cleaning Day
กิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดครั้งใหญ่
21/03/2562 13:08
Vandor จากประเทศ จีน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน