กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในเดือน สิงหาคม 2562

กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในทุกๆ เดือน

การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562

การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอัคคัภัยในสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ การผลิต วัตถุดิบ สินค้า บุคลากร รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการ อาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนในการดับเพลิงขั้นต้นก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรทุกๆองค์กร ดังนั้นทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด จึงได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ในทุกๆปี

Big Cleaning Day 2018

กิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดครั้งใหญ่

กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building ณ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโร เมติก กรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัด กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building ณ.โกลเด้นไพร์ บีช รีสอร์ท ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560

Company Profile

บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด (Flavor and Aromatic group co.,ltd) เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายสารแต่งกลิ่นและรสชาติทั้งชนิดที่เป็นน้ำแบบเข้มข้น (liquid flavor) แบบผง(Easi) และผงปรุงรสชาติ(Seasoning) ในอาหาร อีกทั้งยังจำหน่ายสินค้าเกษตรอบแห้ง ด้วยประสบการณ์นานกว่า 20 ปี ภายใต้การควบคุมด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO22000:2005 และ HALAL

Products Showcase