การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2562

 

การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2562

            เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้รับการตรวจรับรอง ISO 22000 : 2005 เป็น ระบบ ISO 22000 : 2018 (Re-certificate + Up grade) ระบบความปลอดภัยด้านอาหาร จาก บริษัท ยุไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ วิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( URS ) ได้อัพเดทเวอร์ชั่นเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบความปลอดภัยด้านอาหาร ISO