กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในเดือน สิงหาคม 2562

 

 

 

5  ส คืออะไร?

       หลักการ “5ส” หรือ “5S” เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในองค์กรการทำงาน โดยเป็นการจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยหลักการ 5ส    มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในองค์กรการทำงานของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นประเทศไทยรับหลักการนี้มาเป็นแนวทางพัฒนาการทำงานด้วยการปรับใช้ให้เหมาะสมภายในประเทศ


 

นโยบายกิจกรรม 5ส.

 

       บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ขอประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้าน กิจกรรม 5ส. และกำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นวันแห่งการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของบริษัท (Big Cleaning Day) และให้มีการทำกิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในทุกๆ เดือน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดปลอดภัยเหมาะกับการทำงาน และนำไปสู่การพัฒนาบริษัท


 

ประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

 •     ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 •     บรรยากาศการทำงานและสถานที่การทำงานดีขึ้น
 •     มีความปลอดภัยในการทำงาน
 •     มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี
 •     มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน
 •     เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 •     มีสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

 •     เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการสร้างผลงาน
 •     ลดการสูญเสียและการสิ้นเปลือง
 •     มีพื้นที่และเนื้อที่ใช้งานมากขึ้น
 •     ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
 •     คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น


 
ภาพการตรวจ 5ส. ประจำเดือนสิงหาคม 2562