สินค้าใหม่ (44)

ID : 178167
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 21/10/2563 15:54 Preview : 2,960
ใช้สำหรับแต่งกลิ่นอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น สินค้าประเภทขนม เครื่องดื่ม ไอศกรีม และอื่นๆตามที่ต้องการ
ID : 178378
Brand : FLARO GROUP
Model : 2020
Last Update : 23/11/2563 13:21 Preview : 3,143
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นข้าวหอมมะลิ (Rice Flavor)
ID : 178379
Brand : FLARO GROUP
Model : 2020
Last Update : 23/11/2563 13:23 Preview : 2,841
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นข้าวหลาม (Rice Flavor)
ID : 178380
Brand : FLARO GROUP
Model : 2020
Last Update : 23/11/2563 13:59 Preview : 2,944
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะพร้าวเผา (Coconut Flavor)
ID : 178421
Brand : FLARO GROUP
Model : 2020
Last Update : 12/12/2563 16:14 Preview : 3,037
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นทับทิม (POMEGRANATE FLAVOR)
ID : 178422
Brand : FLARO GROUP
Model : 2020
Last Update : 12/12/2563 16:17 Preview : 3,386
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นสละ (SALA FLAVOR)
ID : 178485
Brand : FLARO GROUP
Model : 201
Last Update : 15/01/2564 10:34 Preview : 3,524
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเฉาก๊วย (GRASS JELLY FLAVOR)
ID : 178486
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 15/01/2564 10:37 Preview : 3,245
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเมเปิ้ล (MAPLE FLAVOR)
ID : 178487
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 15/01/2564 10:38 Preview : 2,994
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นกาแฟคาปูชิโน่ (CAPPUCCHINO COFFEE FLAVOR)
ID : 178551
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 22/02/2564 10:00 Preview : 2,610
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นฟรุ๊ตพั้นช์ (FRUIT PUNCH FLAVOR)
ID : 178552
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 22/02/2564 10:04 Preview : 2,690
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นชามะนาว (LEMON TEA FLAVOR)
ID : 178553
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 22/02/2564 10:06 Preview : 3,520
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นชีส (แนวชีสเค้กหน้าไหม้) (CHEESE FLAVOR)
ID : 178621
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 16/03/2564 09:25 Preview : 3,065
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นกระท้อน (FRUIT FLAVOR)
ID : 178622
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 16/03/2564 10:52 Preview : 3,047
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นพุทรา JUJUBE (FRUIT FLAVOR)
ID : 178677
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 10/04/2564 11:11 Preview : 3,039
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่น Jasmine Blossom (FLOWER FLAVOR)
ID : 178679
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 10/04/2564 11:15 Preview : 3,115
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นอาซาอิเบอร์รี่ Acai berry (FRUIT FLAVOR)
ID : 178680
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 10/04/2564 11:17 Preview : 3,408
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นโยเกิร์ต (YOGHURT FLAVOR)
ID : 178704
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 11/05/2564 14:36 Preview : 3,073
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นผลไม้รวม (MIXED FRUIT FLAVOR)
ID : 178705
Brand : FLARO GROUP
Model : 2021
Last Update : 11/05/2564 14:39 Preview : 3,577
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นกระชาย Finger root (HERB FLAVOR)
ID : 178706
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 11/05/2564 14:41 Preview : 2,946
สารแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นโสม (GINSENG FLAVOR)