Vandor จากประเทศ จีน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

Vandor จากประเทศ จีน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

            เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโร เมติก กรุ๊ป ได้รับการติดต่อจากทาง Vandor จากทางประเทศจีน ได้ขอเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน  และ ได้มีการพบปะสนทนากันในเรื่องของแนวกลิ่น และเสนอในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตสินค้า

 

 

  1. มีการพุดคุยและเสนอในส่วนของแนวกลิ่นใหม่ที่จะใช่ในตัวสินค้า

 

 

      2. สนทนาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตสินค้า