กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน

บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรม เชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ พื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 : 2005

ประกาศความสำเร็จ การได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 : 2005 และเลี้ยงขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ( ISO 22000 : 2005 )

การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ( ISO 22000 : 2005 )

Supplier เข้าเยี่ยมโรงงาน

27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. Supplier จากต่างประเทศเข้าเยี่ยมพร้อมนำเสนอสินค้าใหม่คือ Enhanced และ โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่

Company Profile

ผู้ผลิตและจำหน่ายสารแต่งกลิ่นและรสชาติในอุตสาหกรรมอาหาร

Products Showcase